Glad PLANO SMN to the legislature s Mehta zmenshennya Tesco on business

Рада планує зміни до законодавства з метою зменшення тиску на бізнес

The Verkhovna Rada whalla to pershoho Citan zakonoproekt No. 2172 “Pro mix application rate Zmin to deyakih of zakonodaja ACTV Ukraine schodo zmenshennya TISCO business on s side organs rincavage naglyadu”.About TSE powders Informacine management Aparata Verkhovna Rada.

“Zakonoproekta proports to make to the Code of Ukraine about adminstration pravoporyadka, Gospodarskogo code of Ukraine, seconf of Ukraine “About reigning rinkovy nahled first control neherova products”, “About zagalnu bespechnosti neherova products”, “Pro reguluvannya mstorage diyalnosti”, “About osnovne ambush sovereign naglyadu (control) at SFER Gospodarsko diyalnosti”, “About Nazionalny polcy” SMN, that spreman on vdoskonalennya a system of sovereign rincavage naglyadu for bezpecnosti products, Yak introduced in OBG that there raspolzetsya Ukraine show,” reads podollan.

Pract law in the pershoho Citan patronale 310 narodnih deputativ for menmale neophane 226.

Share Button