HAVE SAHANAM RUSALEM ZNAJSHLI CHURCH, THAT 1.5 YEW. YEARS

У ЗАХІДНОМУ ЄРУСАЛИМІ ЗНАЙШЛИ ЦЕРКВУ, ЯКІЙ 1,5 ТИС. РОКІВ

Have Sahanam Rusalem znajshli rune of the Church, Yak zbudowali 1.5 yew. years, the period VSENSE mper. About TSE powders ZIK s posolennym to “Anadolu”.

Zgidno s podolany, run viable in had Trina raskopok have rajon Ramat Beit Shemen.

Zaznachiti scho STN Church Buli prekrasen Moskau s zobrazeny ptahu, fruit that Roslin.

Moreover, Sered run Buli Snyder antics Pisana Grecko movoyu.

Share