Head of the Seimas requesting Razumkov vddate Lithuania

Голова Сейму запросив Разумкова відвідати Литву

The head of the Seimas of the Republic Litovsko Actors Prances requesting the Head of the Verkhovna Rada of Ukraine Dmytro Razumkov 11 March sdisney VSIT to Lite, Yak svetlovato 30-Tu Ronica vbnewline Nezalezhnosti.About TSE saying the VIN on spilnogo bring spkers 18 Listopad, powders correspondent Ukrinforma.

“I’m requesting the Head of the Verkhovna Rada Dmytro Razumkov pan to Lite – sdisney VSIT for participation at svatkova 30– rcnic vbnewline Nezalezhnosti Litovsko powers, scho budesa 11 March 2020 the rock,” zaznaczyl Prances.

He zapevnyv scho Lithuania Patria evropeisko proatlantic ntegrity Ukraine I always order from boroti s rosiyskoyu Agricu.

“I mi ti rsace patronum reform, that vdbase in Ukraine, especially schodo of borotba s korupci”, – todav Prances.

Razumkov podakova Prances for Patrico Ukraine.

“I hotw bi vdras hocheTsTsa you for stalu naohito Patrico, Yak mi Vdovina I osobisto from you, and from VASO powers. So needless Yak I from a groupie so Swano “Baltic+”. I hotw bi hocheTsTsa for PLANO discus, Yak vabulas in Strasbourg” – said Razumkov.

He zauvazhiv scho TSE not Perche wit Prances in Ukraine. “I upevneny scho TSE demonstra ti Stal vancini, that rozvivayutsya mizh our powers,” – zauvazhiv Razumkov, vaslovivtsi spoden scho tak tal, drain I profesin vzaimootnoshenij will sbergami I Nadal mizh I sptray parliaments of the two countries.

Share Button