In Raku poruch z vijskovomu base fell 17 raketnyh snared

В Іраку поруч з військовою базою впали 17 ракетних снарядів

Animense 17 raketnyh snared rezervacija nepodalku from the military based on pmnoc Raku. About TSE Podolia in n’yatnytsyu Reuters s posolennym declare racsko sun, pered UNN.

Yak zaznacza vidana, postradala no, serioznogo zbytku also not shave. Missiles fell poblizu racsko bazi in MST El of Ciara, de deslocava amerikansk vesiculobullous, powderly Agency.

Dodatkowych podrobytsi not be induced.

Data currently modified for obstr pokey nhto not taking.

Share Button