KSU ashlane the right schodo pidstav dostrokovogo pripinaniya povnovazhen MP

КСУ розгляне справу щодо підстав дострокового припинення повноважень народного депутата

26 Listopad about 10:00 PM Grand chamber Konstitutsionnogo Court of Ukraine at the plenary Sadan have form usnogo propaganda rozpocznie rozhled right for konstitucinis the zvernennyah of the Verkhovna Rada of Ukraine about nadannya visnovku schodo vdovec about the bill mix application rate changes to article 81 Constitut of Ukraine (schodo of dodatkowych pidstav dostrokovogo pripinaniya povnovazhen people’s Deputy of Ukraine) (registration. No. 1027) imogam articles / 157 158 Constitut Ukraine. We are talking about TSE at oftime sit KSU.

The Verkhovna Rada of Ukraine, respectively Decreed to the Verkhovna Rada of Ukraine “About vkljucena to order daily drugo SES of the Verkhovna Rada of Ukraine of the nine atogo slikanja about the bill mix application rate changes to article 81 Constitut of Ukraine (schodo of dodatkowych pidstav dostrokovogo pripinaniya povnovazhen people’s Deputy of Ukraine) and about Yogo napravlena to Konstitutsionnogo Court of Ukraine” from 3 September 2019 rock No. 34–IX, swarnalata to Konstitutsionnogo Court of Ukraine s klopotan nadati visnovok schodo vdovec about the bill mix application rate changes to article 81 Constitut of Ukraine (schodo of dodatkowych pidstav dostrokovogo pripinaniya povnovazhen people’s Deputy of Ukraine) (registration. No. 1027) imogam articles / 157 158 Constitut Ukraine.

The bill propono:

“1. To make SMN to article 81 Constitut Ukraine (Demost of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1996, №30, p. 141), wiklauri – in taqiy redact:

“Article 81. Povnovazhennya narodnih deputativ Ukraine primenyayutsya odnochasno s primeneniem povnovazhen of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Povnovazhennya people’s Deputy of Ukraine primenyayutsya dostrokove have Razi:

1) skladanka povnovazhen for mast osobisty Savoy — z-moment of ad people Deputy of Ukraine, declared on Taco Sadan plenary of the Verkhovna Rada of Ukraine;

2) nabanna schodo Demba secondo Seeley obvioualy virokom court;

3) the recognition Yogo court Neddy, Besse vdst ABO ad pomeron;

4) pripinaniya Yogo gromadyanska Ukrainy ABO Yogo wisdo on Postini accommodation for mezhi of Ukraine;

5) vstanovlennya court fact posobilov golosuvannya people Deputy of Ukraine from Verhovni Red Ukraine, ie golosuvannya people Deputy of Ukraine instead of hoho people’s Deputy of Ukraine ABO nadannya people Deputy of Ukraine features progolosovali instead of Demba nsome people’s Deputy of Ukraine, — z-moment nabanna secondo Seeley rsenal vstanovlennya the court about this fact;

6) newhagen people’s Deputy of Ukraine, paying from poltico part to the warehouse deputatska pracc for this reason poltice part ABO the exit of the people’s Deputy of Ukraine from the warehouse take fracc;

7) wasalmost Yogo without powaznych causes tretin plenary zastani of the Verkhovna Rada of Ukraine is found and/or zaslani komatu of the Verkhovna Rada of Ukraine, member of the yakogo VIN ), push stroke ADN chergova SES;

8) porsenna vimoh schodo resumes deputatskaja mandate z hime views diyalnosti, yakscho push stroke dvadtsati dniv iz day wintenna obstavin, that prizvodit to porsenna such wimag, TSI obstavini him sunoto;

9) Yogo smart.

Povnovazhennya people’s Deputy of Ukraine primenyayutsya dostrokove also have Razi dostrokovogo pripinaniya respectively Constitut povnovazhen of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine — the day of the meeting was vakrita pershoho of the Verkhovna Rada of Ukraine of a new slikanja.

From Razi porsenna vimoh schodo resumes deputatskaja mandate z hime views diyalnosti, wasalmost people’s Deputy of Ukraine without powaznych causes tretin plenary zastani of the Verkhovna Rada of Ukraine is found and/or zaslani komatu of the Verkhovna Rada of Ukraine, member of the yakogo VIN ), push stroke ADN chergova SES Yogo povnovazhennya primenyayutsya dostrokove for rsenal the Supreme Court.

From Razi pripinaniya of gromadyanska Ukrainy ABO wisdo people’s Deputy of Ukraine on Postini accommodation for Yogo mezhi of Ukraine povnovazhennya primenyayutsya s time uchwalenie vudeo rsena the Verkhovna Rada of Ukraine.

From Razi smart people’s Deputy of Ukraine Yogo povnovazhennya primenyayutsya s day smart, zasto svportmap about death, without uchwalenie rsena the Verkhovna Rada of Ukraine.

From Razi newhagen people’s Deputy of Ukraine, paying from poltico part to the warehouse deputatska pracc for this reason poltice part ABO the exit of the people’s Deputy of Ukraine from the warehouse take fracc Yogo povnovazhennya primenyayutsya dostrokove on pastaw law for rsenal vidago Cervelo body Vdovin poltice part s day prenetta such rsena.

From Razi recognition of the people’s Deputy of Ukraine, the court Neddy, Besse vdst Chi ad pomeron Yogo povnovazhennya primenyayutsya s day nabanna secondo Seeley Vdovin rsenal the court.”

Tsey Law nabira cinnost s day Yogo opoona”.Zgidno zi stateu 159 Constitut Ukraine, “the draft law on changes to mix application rate Constitut raspadaetsya of Ukraine by the Verkhovna Rada of Ukraine for NavNet visnovku Konstitutsionnogo Court of Ukraine schodo vdovec the bill imogam articles , 157 158 for this reason Constitut”.

Share Button