Nails oposicin party Polls ocholla Malgorzata Cdva of Blonska

Найбільшу опозиційну партію Польщі очолила Малгожата Кідава-Блоньська

Nile oposicin Polish party “civic platform” obral help our defenders ldera zastupnitsa spker the Parliament Malgorzata Cdvu Blansko.

About TSE powders “Evropeiska Pravda” iz Poranny on Politico.

Cdva of Blonska bude supernice ducula President Andrzej Doody on travneva prezidentskih elections.

Найбільшу опозиційну партію Польщі очолила Малгожата Кідава-Блоньська

“The poles more not aromatise its President,” said Cdva of Blonska have swoa vistop after obrana.

Won poobaa Peremogi tune, yakogo patrimonail Prevlaka party “law that spravedlivosti”.

Cdva of Blonska – Persha Inca in Polsky history, Yak seryozno pretendovat on prezidentskou Posada. Opituvannya in Listopad was pokazyvali scho . ptresult 23% viborz, then Yak Patrika Doody on run 46%.

One iz puzanovski “Gromadyanska platformi” CCB kolesny President Evropejsko For Donald Tusk, saying that view from the past msata scho Buda Bulatovic in Presidente Polish. Natali VIN ocolis Evropeisko the people’s party.

Share Button