Novi year 2020: programa zachodu Sofisky PLoS

Новий рік 2020: програма заходів на Софійській площі

Folk Ukraine zaprosu soustrot Novi 2020 year from heart stolic Sofisky plow. Programa noworry zachodu read sit Survey on the ICTV.

Новий рік 2020: програма заходів на Софійській площі

Programa svyatkovyy New rock⠀

14 grudnia — vgcreate radanovo fair.19 grudnia uroczyste secen alinky.25 grudnia katolicke Christmas.31 grudnia — zustrich New year.7 January — svatkova stroke vzdev radwani concert.Read: the Symbol of the New roku 2020

And INSHI dni you checktimeout svatkov concert on the great scan. Cohorts head theme Holy mill carni Svit need of Luckynike the Yogo corals:

Korolivstvo podarunkiv fairs Souvenirs nycrama podarunkiv to the Holy.Korolivstvo smaku — lachey nisman jedlo that Napo.Korolivstvo roswag kazkove Misto for kids. Nescon veselis, atrakchi, animatori, instalez that order.Korolivstvo likw — cyclen of photozone Sofisky plow that Volodimirska prozd.Mizh korolivstva curavature kazkovi radwani Express.

Same graske-luskunchiki together with Domini ukrainskimi heroes bogatirya Oberhaching our oksamytova Krasny. And won, by the way, Sagna hope 28 meters.

Alinco pricesat 800 tematichnyh grashok sastt more than Vier cometry rsonality gland.

Share Button