Ploschi have harkovi vakili pamyatnik the zahisnikov Ukraine

У Харкові відкрили пам'ятник захисникам України

Ploschi have harkovi vabolis uroczystosc s nagodi Day zakhysnykiv Ukraine.

On the square of Ukraine Zakhysnykiv itsuno vakili sculpture song — cube iz with tha “Heroes not vmirayut” the 14 stelae from words W URSA Volodymyr Sosuri “Lubt Ukraine.”

У Харкові відкрили пам'ятник захисникам України

У Харкові відкрили пам'ятник захисникам України

14 Zhovtnya in Ukraine vjnetcast zakhysnykiv Day of Ukraine, Day Ukrayinsky kozatstva, Holy Cover Presvjatoj Bogorodici.

Have drawn 2016 rock on Zakhysnykiv Ukraine slayed capsule I ustanovili pam atni mark on the future f budownictwa pam’yatnika.

Share Button