Podatkovih ocenila day moratorium on perevirka Fopv

Податкова оцінила ідею мораторію на перевірку ФОПів

For development of thisname economci the system opodatkuvannya need posiliti control rizikovej operations the effective protejati such negative aviso, Yak “Sri” import. Natali system spasennogo opodatkuvannya not potrebu changes for sway suttu.About TSE podomys Head Derzhavno podatkowa service of Ukraine Sergiy of Verlanov, Pereda press-service domsta.
The same at the TSE spravan zakonodavchi SMN schodo zastosuvannya PPO, yaki toil stimulate business pracovat “in Blu”, detonate Economou.

“Our task – TSE vvedennya noth RRO for vsogo to a b_znes in Ukraine vzhe for Souci business models. Do not drink zhodnogo opponent has for this reason netii. We have ciogodnichnyu day vzhe – 400 tis. kasovich aparatu, and VSI bladesmen, that corestauti them, and I small which, that, for example Torhout paczesny goods, patriat TSI Netiv”, – zaznaev Sergius of Verlanov.

Clinic DPS visloviv Patrico ntsatsi takozh schodo suprovodzhennya moratorium on perevirka picnic osib – pgprint usih categories, except “izikovich”, two rocky.

“Mi maєmo rozvivati our system economci , I opodatkuvannya out ahead, of course, not sminute spomenko on their suti, but dogauchi monitoring perimeter derzhavno economy”, – nagolovu Sergius of Verlanov.

Share Button