Selenski Papisov the law about povernennya vddlo over to the nezakoyena dressing of minerals

Зеленський підписав закон про повернення відповідальності за незаконне збагачення

The President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy Papisov law No. 263-IX, yaky peredacha povernennya vddlo to the nezakoyena for dressing of minerals.

Tsey law, the Verkhovna Rada patronal 2019 31 Zhovtnya rock votes 249 narodnih OpenCV. About TSE powders press-service of the President Is.

Tsey law to make SMN to Kriminalnogo code, zgidno s yakimi for nabuttya person, upovnovazhenij on vikonannya functions, powers or mstioga samovryaduvannya, activw (pennies, of cryptanalytic, mainova rights demateriali Activ ABO nadannya m pevny robt of the hotel), vartist yakih on hope 6.5 tis. neopolitana minimum (110.5 tis. UAH) perevesu in second income, Nasta kriminalna modified.

For TSE pravoporyadka it is assumed kriminalna modified from vid pozbavlennya of freedom for rows from n yati to 10 years s pozbavlennya law obimet pawn put on strings to troh rokiv.

Also UNOSAT SMN to Civilnog procedural code, zgidno s yakimi tak right razgledajte Greater antikorupcinio court. Occurs scho TSE garantovati poperedzhennya rozhled vapona Ref.

Tsey law nabira cinnost s day by day nastupnogo Yogo publin.

Nagado, 26 fierce tsogo rock Konstitutsii court visnaw reconstituting Statt Kriminalnogo code, Yak periglacial modified to the nezakoyena posadov for dressing of minerals.

At KSU his rsena then explained vastly Miroku for cu Staley, and also Tim, scho tsya norm perusual the presumption nevinovate.

Share Button