The GPU brake docasu provini Poroshenko – the attorney General

У ГПУ бракує доказів провини Порошенко - генпрокурор

N’yatyy the President of Ukraine Petro Poroshenko ottima oftime pdosu s side Generalno procuratori Ukraine lachey after, Yak domsta tbere dostatnih for tsogo portfolio docutv. About TSE powders General Prosecutor Ruslan riaboshapka for Ukrainian ZMI.

In the words of genprokurora, pdosu mozhna bude brucite lachey at the time, if won will dosite obrotowego. “If SLDC versati scho docasu dostatno, prokurori s popadatsya them, say, scho PDSR obrotowy, then mi Palacio materials, that put to the Verkhovna Rada from snatam Netherlandish” – said Ryaboshapka ZMI, the answer to the questions schodo rozpadu in sprav about Poroshenko. At the same hour on zapitannya z drive that, if W Tsey moment finally nastane, riaboshapka VDPAU: “do Not say.”

27 veresnya, n’yatyy the President of Ukraine Petro Poroshenko not znovu z avisa on empty in Derzhavne Bureau rosslauer. SLDC DBR in God dopico planovani perevet Navo they npharmacy about mozliwe cinena of sluzbowa proprosing poshagovymi persons, including : Petro Poroshenko at planowany I proveden operas on transition Korablev Navy ZSU through the duct Kerchensko in God aka stink Boule obstrela I zatzman rosiscky prikordonnoyi.

Share Button