This is not Bulo 13 years in Ukraine z be Nova bill

Такого не було 13 років: в Україні з'явиться нова банкнота

The national Bank tsogo tyzhden introduced in OBG Novo bill nomnom 1 tis. UAH. The issue of banknotes budesa 25 Zhovtnya, Yak I planovaya.
The national Bank of Ukraine introduced in OBG Novo bill nomnom 1 tisyach UAH for this teen in n’yatnytsyu.

Yak powdery UNIAN the press-slujb regulator, the issue of banknotes budesa 25 Zhovtnya, Yak I planovaya. Zgidno s npharmacy on sit the NBU, lezlove storoni Novo banknote zobrazeno portrait of one iz zasnovnik I pershoho President Ukraïnskoï Academ Sciences Volodymyr Vernadskogo on svobodnomu – image budul Presid National Academ of Sciences of Ukraine. Rosmer Novo banknote – 75 to 160 millimeters, and basic colour – Blakytny. In the beginning Zhovtnya in NBU powdery scho spochatku controller plane to enter in OBG of about 5 million pieces of new banknotes.
In Danian hour zakonnymi zasobami payment in Ukraine . kupuri nomnom 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 , 500 UAH, and also coins nomnom 10, 25, 50 kopiyok ( 1-2 grown. Latest times NBU WDIV in OBG Novi nominal 13 years ago – in 2006 year – bill nomnom 500 UAH.

Share Button