Tserkovny calendar 2019: yaki relgion Holy vjnetcast have Listopad

Церковний календар 2019: які релігійні свята відзначають у листопаді

Have Listopad Orthodox bocinas latest s chotiroh begatting posts rock

Have Listopad pravoslaven vjnetcast vdras be called a few more Holy, Sered yakih Cathedral of the Archangel Michaela. Moreover, in Listopad bocinas Radwani PST.

About TSE powders people’s TRUTH.

28 Listopad Orthodox vrucih to packetise latest s chotiroh begatting posts rock – sorokaletnei Radwani, ABO Pilipski PST. Radwani – oftin Church name zimowego post, after he goto to the Holy RSDA of Christ. A “Pilipski PST” – people’s names, POV’yazana s Tim scho naperedodni, 27 Listopad, the Church wasnich day at memory of the Apostle Philip. Z 28 Listopad 6 January pravoslaven Christian will otrimuvav from m’yasnyh, Molochnik products and I from ACE.

Pravoslaven arkoun Holy Listopad 2019 rock

1 leaf

Perenosenna of the relics of St. Oanna Rilskogo.
Day pam at prophet Joe.
Blajenno Cleopatra , the sin of the Holy Eanna.
PSNI day.

2 Listopad

Dimitrus Batista Saturday.
Martyr Artema Antonisha.
Righteous boy Artema Verkol’skogo.

3 Listopad

Reverend Larona Great.
Perenosenna relics of St. Leona, Metropolitan Bishop Emmanuel Silva Marlinskogo.

4 Listopad

Svetkana Kazansko Koni Bogo Mater.
Day pam at ravnoapostolnogo Averky Chudotvortsa.
Svetkana Koni Bogo Mater Nespora Joy.

5 Listopad

James the Apostle, brother Hospodnyoho for plot.
Blessed James Borovickova, Novgorodskogo chudotvorca (perenosenna relics).

6 Listopad

Koni Bogo Meter “Vsih scorbutic Joy”.
Reverend Zosima Verhovskogo.
Martyr of Arei I s 4299 muchenik him.
PSNI day.

7 Listopad

Muchenik Markiyan that Martyrii, notaru Konstantinopolsky.
Svetkana Valkyrise Koni Bogo Mater.

8 Listopad

GreatMartyr Demetrios Solunskogo.
PSNI day.

9 Listopad

The monk Nestor Topica, Pecherskogo in Bligh Pechery.
Martyr Nestor Solunskogo.

10 Listopad

Paraskeva P etnica – day pam at mucenic Paraskevi, Maracanau N atnice.
Of St. Arseny Pershoho, Aroha Serbskogo.
St. Job, humana Pochaevska.
St. Demetrius, Metropolitan of Rostovskogo.

11 Listopad

The monk Avramii, Archimandrite Rostovskogo.
Muchenik Claudia, Asteria, Neon I mucenic Folly.
Prepodobnomuchenits Anastas Rimlanin.

12 Listopad

The Martyr Sinova I mucenic Snow.
Apostolu from 70 Terence, Mark, of Artemesia and Byrd stadium. Varsave first.
Ozerianska Koni Bogo Mater.

13 Listopad

Martyr Famacha Alexandriyskoe.
Prepodobna Mavri Castanifolia.
Apostolu from 70 Stach, Ample, Urbana, Narcissa, the Apelliya I Arestovala.
PSNI day.

14 Listopad

Bessrebrenikov I chudotvorcev Space I Damian.
Mucenici Cry I WLAN.

15 Listopad

Muchenik Akhna, Phase, Aphthoniah, Elptr, Anempodist GE s them.
Reverend Markiyan Kreischa.
Svetkana “Adira” Suicyco Koni Bogo Mater.
PSNI day.

16 Listopad

Muchenik of Akashima Metropolitan Bishop Emmanuel Silva, Josip presumer I Afala of Diaconu.

17 Listopad

Reverend Ioaniky Great.
Swaminomics Nkandla I Rmea.

18 Listopad

The Prelate Ions, Aroha Novgorodskogo.

19 Listopad

Of St. Paul, Patriarch of Konstantinopolskogo, spodnik.
Prestavlenija monk Varlaam Hostinskogo.

20 Listopad

Reverend Lazarus Galisko.
Reverend Zosima Vorbozomsk.
Sneganna of the relics of St. Cyril Novoselskogo.
Svetkana Koni Bogorodici “Vihren”.
PSNI day.

21 Listopad

The Cathedral of the Archangel Mihaela NSA Nebesnih Forces besplatnih.

22 Listopad

Muchenik Onshore I Porphyria.
Prepodobna Of Matroni Konstantinopolsky.
Of St. Nektarios, Metropolitan of Pentapolis, Aginskogo Chudotvortsa.
Koni Bogo Meter “Skoroposlushnitsa”.
PSNI day.

23 Listopad

Apostolu from 70 Erastus, Alma, Rodion, Sosipater, the Quart (Quart) and Tertius.
Martyr Orestes lcara.
The Martyr MLA Barskogo first two Yogo ucnv.

24 Listopad

Blessed Maxim, fool-for-Christ, Maskovskiy Chudotvortsa.
Martyr Vctor I mucenic Stefani.
Versico Morealso Koni Bogo Mater.

25 Listopad

Of the Saint Ivana merciful, Patriarch of Alexandriyskoe.
Reverend NLA Of Which.
Day pam at Reverend NLA myrrh-streaming.
Koni Bogo Meter “Merciful”.

26 Listopad

Oanna of St. Chrysostom, Aroha Konstantinopolskogo.
Mechanic Of Manafi Palestinska.
Muchenik Antonina, Nicephorus I. Herman.

27 Listopad

Sagouine on Radwani (Philips) PST (m ecopost).
Of The Apostle Philip.
PSNI day.

28 Listopad

The cob Radanovo post.
Mucenic I spodnik Guria, Samon I Ava.
Reverend Pasa Velickovska.
Svetkana can Bogo Mater of Cupatitzio, Odorous Tsvit.
PSNI day.

Церковний календар 2019: які релігійні свята відзначають у листопаді

29 Listopad

I vangelista of the Apostle Matthew.
PSNI day.

30 Listopad

Saint Gregory Chudotvortsa.
The monk Nikon, humana Radonejskogo, ucna of St. Sergius.
Koni Bogo Meter “Leaticia”.
PSNI day.

Share Button