Yak svetkavitsa that Rizdvo Novi Rik from stolic program zachodu

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік у столиці - програма заходів

19 grudnia, the Day of St. Nicholas, in usih districts of Kyiv uroczysto sastt nowarn alinci

Have CIV rozpoczecia resonant cultural rozvazhal come to Navarro-radvany Holy. The program of cvetkovich zachodu zatverdzheno rozporzadzeniem KCSA No. 2098, powderly UKRINFORM.

“19 grudnia, the Day of St. Nicholas, in usih districts of Kyiv uroczysto sastt nowarn alinky. Kiyani th host stolic have gradn-SCN smooth vddate rsement action the cultural rozvazhal svatkov pod show,” reads podollan.

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік у столиці - програма заходів

Share Button